Oznamy

Výstava “Študentský ateliér”

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a SŠUP Zvolen vás pozývajú na výstavu prác žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu vo Zvolene pod názvom “Študentský ateliér”.

Kde: v Átriu ŠVK

Výstava potrvá od 28.1.2020 do 6.3.2020

Deň otvorených dverí

Pozývame Vás na deň otvorených dverí SŠUP, ktorý sa bude konať v dňoch 11.- 12. novembra 2019 od 8.00 hod do 15.00 hod.

Tešíme sa na vás.

Panel Story

STE TVORIVI, RADI KRESLITE, MALUJETE, TVORITE V GRAFICKYCH PROGRAMOCH, FOTOGRAFUJETE ALEBO CHCETE OVLADAT TECHNIKU VYROBY KRATKYCH FILMOV?
Radi Vás uvítame na výtvarnej súťaži „PANEL STORY”

22. OKTOBRA 2019 o 9:00 HOD.

v priestoroch
Súkromnej školy umeleckého priemyslu

Otvorenie školského roku

Oznamujeme , že otvorenie školského roku 2019/2020 sa bude konať dňa 2.septembra 2019 o 8,00 hod. na školskom dvore Súkromnej školy umeleckého priemyslu (Súkromnej strednej umeleckej školy) vo Zvolene. Tešíme sa na Vás!

Meníme názov našej školy

Oznamujeme žiakom, rodičom a ostatnej širokej verejnosti, že podľa § 161gc zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého bola Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 89164, 960 01 Zvolen, zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 stáva

Súkromnou školou umeleckého priemyslu.

Všetky ostatné náležitosti ako adresa školy, IČO, DIČ telefonické kontaktné čísla a mailové adresy ostávajú bezo zmien.

Vernisáž s módnou prehliadkou

Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene vás pozýva na vernisáž s módnou prehliadkou pri príležitosti 15. výročia založenia školy, ktorá sa uskutoční 20. júna 2019 o 13:00 hod. v parku zabudnutých susedov vo Zvolene.

Zápis prijatých žiakov šk.r 2019/20

Zápis prijatých žiakov na školský rok 2019/2020 sa bude konať 26.4.2019 od 9,00 do 15,30 hod. hod. v riaditeľni školy.

K zápisu si prineste zápisný lístok zo základnej školy, zápisné v sume 60,- eur môžete uhradiť priamo do pokladne alebo na účet školy v tvare IBAN:   SK46 0900 0000 0004 0191 1788

Oznam!!

Prípravný kurz p.uč. Mgr.art. Pauly Pšenkovej Hutníkovej sa dňa 25.3.2019 ruší!

Prípravné kurzy

Prípravné kurzy budú prebiehať od 14. januára do 29. marca 2019. 

Konkrétne dni upresníme podľa počtu prihlásených žiakov. Žiaci sa môžu prihlásiť na ssuszv.sk