Štúdijné odbory

Grafický dizajn

Absolvent študijného odboru 8604M grafický dizajn je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako grafik v oblasti reklamy, grafického dizajnu, najmä v reklamných agentúrach, firmách a inštitúciách.

Chcem vedieť viac

Fotografický dizajn

Štúdium odboru fotografie umožňuje absolventovi uplatniť sa v oblasti úžitkovej fotografie, ale aj v oblasti videotvorby, grafického dizajnu a tvorivého i realizačného procesu komunikačných technológií, teda v celej šírke prostriedkov a foriem pôsobenia súčasnej vizuálnej kultúry.

Chcem vedieť viac

Propagačné výtvarníctvo

Absolvent študijného odboru je kreatívny pracovník, v oblasti výtvarnej propagácie, navrhuje a rieši interiér a exteriér architektúry v plošnom a priestorovom prevedení, má vzťah ku všetkým formám umenia, orientuje sa v oblasti výtvarnej tvorby zameranej na propagáciu.

Chcem vedieť viac

Animovaná tvorba

Absolvent študijného odboru je stredoškolsky kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať profesiu audiovizuálneho tvorcu v mediálnej a filmovej sfére s presahom do internetových a reklamných médií. 

Chcem vedieť viac

Páči sa ti naša škola?

Máš nejaké otázky? Neváhaj a napíš nám!