Kariéra

Súkromná škola umeleckého priemyslu vo Zvolene

prijme do pracovného pomeru

 upratovačku na dobu určitú od 16.9.-31.12.2020. Upratovanie v poobedňajších hodinách

Žiadosť o prijatie do zamestnania zasielajte na e-mailovú adresu hrinova@ssuszv.sk, alebo sa kontaktujte telefonicky na čísle 0907 801 042