Pozvánka

Pozývame Vás na on-line Dni otvorených dverí, ktoré sa budú konať 1.-2.12.2021 v čase od 8,00 – 15,00 hod. Predstavíme Vám jednotlivé študijné odbory, vyučovací proces na vybraných odborných predmetoch, osobne Vám zodpovieme Vaše otázky týkajúce sa organizácie prijímacích skúšok a štúdia na našej škole. Všetci záujemcovia o štúdium sú srdečne vítaní! Linky na pripojenie do on – line priestoru na linkoch nižšie.

 

InstagramFacebook

!!!Pripojenie na DOD cez MS Teams tu!!!

Časový harmonogram online prezentácií DOD 2021

Prezentácie DOD

Zaujímavé študijné odbory

Pripravíme ťa na výkon odborných umeleckých činností v oblasti kultúry, umenia, dizajnérstva, reklamy a pod.

Individuálny prístup

Pomôžeme ti rozvíjať tvoj talent a zručnosti. Dáme ti priestor na vlastnú originálnu tvorbu.

Moderné technológie

Snažíme sa držať krok s dobou! Naučiš pracovať s najmodernejšími technológiami.

O škole

„Škola s pevnými základmi, kde výchova a vzdelávanie mladých ľudí súvisí s rozvojom talentu, s vnímaním umeleckých hodnôt, krásy a etiky a poznávaním historických koreňov ľudstva“.

Štúdijné odbory

Grafický dizajn

Absolvent študijného odboru je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako grafik v oblasti reklamy, grafického dizajnu, najmä v reklamných agentúrach, firmách a inštitúciách.

Fotografický dizajn

Štúdium umožňuje uplatniť sa v oblasti úžitkovej fotografie, ale aj v oblasti videotvorby, grafického dizajnu a tvorivého i realizačného procesu komunikačných technológií.

Animovaná tvorba

Absolvent študijného odboru je schopný samostatne vykonávať profesiu audiovizuálneho tvorcu v mediálnej a filmovej sfére s presahom do internetových a reklamných médií.

Propagačné výtvarníctvo

Absolvent študijného odboru 8260 6 propagačné výtvarníctvo je kreatívny pracovník, v oblasti výtvarnej propagácie, navrhuje a rieši interiér a exteriér architektúry v plošnom a priestorovom preveden

Aktuality

Výtvarná súťaž PANEL STORY

s podtitulom ZELENÝ SVET – DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT vyhlásenie súťaže: 5. 10. 2021 uzávierka zasielania výtvarných prác: 26. 11. 2021 vyhodnotenie výtvarných prác: do 30. 11. 2021 vyhlásenie výsledkov súťaže: 3. 12. 2021 POPIS SÚŤAŽESúťaž PANEL STORY má dlhoročnú...

Kariéra (Fotografický dizajn)

Súkromná škola umeleckého priemyslu vo Zvolene  prijme do pracovného pomeru  učiteľa odborných umeleckých predmetov orientovaných na študijný odbor fotografický dizajn. Kvalifikačné predpoklady Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, resp.vysokoškolské...

Páči sa ti naša škola?

Máš nejaké otázky? Neváhaj a napíš nám!