Súkromná škola umeleckého priemyslu

#FOTOGRAFICKÝ DIZAJN #ANIMOVANÁ TVORBA #GRAFICKÝ DIZAJN #PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Súkromná škola umeleckého priemyslu

#FOTOGRAFICKÝ DIZAJN #ANIMOVANÁ TVORBA #GRAFICKÝ DIZAJN #PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Zaujímavé študijné odbory

Pripravíme ťa na výkon odborných umeleckých činností v oblasti kultúry, umenia, dizajnérstva, reklamy a pod.

Individuálny prístup

Pomôžeme ti rozvíjať tvoj talent a zručnosti. Dáme ti priestor na vlastnú originálnu tvorbu.

Moderné technológie

Snažíme sa držať krok s dobou! Naučiš pracovať s najmodernejšími technológiami.

O škole

„Škola s pevnými základmi, kde výchova a vzdelávanie mladých ľudí súvisí s rozvojom talentu, s vnímaním umeleckých hodnôt, krásy a etiky a poznávaním historických koreňov ľudstva“.

Štúdijné odbory

Grafický dizajn

Absolvent študijného odboru je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako grafik v oblasti reklamy, grafického dizajnu, najmä v reklamných agentúrach, firmách a inštitúciách.

Fotografický dizajn

Štúdium umožňuje uplatniť sa v oblasti úžitkovej fotografie, ale aj v oblasti videotvorby, grafického dizajnu a tvorivého i realizačného procesu komunikačných technológií.

Animovaná tvorba

Absolvent študijného odboru je schopný samostatne vykonávať profesiu audiovizuálneho tvorcu v mediálnej a filmovej sfére s presahom do internetových a reklamných médií.

Propagačné výtvarníctvo

Absolvent študijného odboru propagačné výtvarníctvo dokáže poskytovať profesionálne služby v oblasti výtvarnej propagácie, navrhuje a rieši interiérový dizajn a architektonickú tvorbu v plošnom a priestorovom prevedení, orientuje sa v oblasti voľného umenia a tvorby zameranej na propagáciu pri výtvarnej a architektonickej  realizácii priestoru.

Aktuality

Prijímacie skúšky na šk.r. 2022/23

Termíny talentových skúšok: kolo: 4.5.2022kolo: 11.5.2022 Kritériá prijímacích skúšok na šk.r. 2022/23Stiahnuť Prijímacie skúšky - Kritériá - 2.termínStiahnuť Harmonogram prípravných kurzovStiahnuť Pozvánky na prijímacie pohovory Animovaná tvorba...

Online burza stredných škôl

Pozývame Vás na vôbec prvú online Burzu stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja Banskobystrický samosprávny kraj bude od stredy 9. februára realizovať historicky prvú Burzu stredných škôl. Počas dvoch týždňov sa tu postupne predstaví viac ako 80 škôl...

Páči sa ti naša škola?

Máš nejaké otázky? Neváhaj a napíš nám!