Súkromná škola umeleckého priemyslu

#FOTOGRAFICKÝ DIZAJN #ANIMOVANÁ TVORBA #PROPAGAČNÁ GRAFIKA #PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Zaujímavé študijné odbory

Pripravíme ťa na výkon odborných umeleckých činností v oblasti kultúry, umenia, dizajnérstva, reklamy a pod.

Individuálny prístup

Pomôžeme ti rozvíjať tvoj talent a zručnosti. Dáme ti priestor na vlastnú originálnu tvorbu.

Moderné technológie

Snažíme sa držať krok s dobou! Naučiš pracovať s najmodernejšími technológiami.

O škole

“Škola s pevnými základmi, kde výchova a vzdelávanie mladých ľudí súvisí s rozvojom talentu, s vnímaním umeleckých hodnôt, krásy a etiky a poznávaním historických koreňov ľudstva”.

Štúdijné odbory

Propagačná grafika

Absolvent študijného odboru je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako grafik v oblasti reklamy, grafického dizajnu, najmä v reklamných agentúrach, firmách a inštitúciách.

Fotografický dizajn

Štúdium umožňuje uplatniť sa v oblasti úžitkovej fotografie, ale aj v oblasti videotvorby, grafického dizajnu a tvorivého i realizačného procesu komunikačných technológií.

Animovaná tvorba

Absolvent študijného odboru je schopný samostatne vykonávať profesiu audiovizuálneho tvorcu v mediálnej a filmovej sfére s presahom do internetových a reklamných médií.

Propagačné výtvarníctvo

Absolvent študijného odboru 8260 6 propagačné výtvarníctvo je kreatívny pracovník, v oblasti výtvarnej propagácie, navrhuje a rieši interiér a exteriér architektúry v plošnom a priestorovom preveden

Aktuality

Panel Story

STE TVORIVI, RADI KRESLITE, MALUJETE, TVORITE V GRAFICKYCH PROGRAMOCH, FOTOGRAFUJETE ALEBO CHCETE OVLADAT TECHNIKU VYROBY KRATKYCH FILMOV?
Radi Vás uvítame na výtvarnej súťaži „PANEL STORY”

22. OKTOBRA 2019 o 9:00 HOD.

v priestoroch
Súkromnej školy umeleckého priemyslu

Otvorenie školského roku

Oznamujeme , že otvorenie školského roku 2019/2020 sa bude konať dňa 2.septembra 2019 o 8,00 hod. na školskom dvore Súkromnej školy umeleckého priemyslu (Súkromnej strednej umeleckej školy) vo Zvolene. Tešíme sa na Vás!

Meníme názov našej školy

Oznamujeme žiakom, rodičom a ostatnej širokej verejnosti, že podľa § 161gc zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého bola Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 89164, 960 01 Zvolen, zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 stáva

Súkromnou školou umeleckého priemyslu.

Všetky ostatné náležitosti ako adresa školy, IČO, DIČ telefonické kontaktné čísla a mailové adresy ostávajú bezo zmien.

Páči sa ti naša škola?

Máš nejaké otázky? Neváhaj a napíš nám!