Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene

#FOTOGRAFICKÝ DIZAJN #ANIMOVANÁ TVORBA #PROPAGAČNÁ GRAFIKA #PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Zaujímavé študijné odbory

Pripravíme ťa na výkon odborných umeleckých činností v oblasti kultúry, umenia, dizajnérstva, reklamy a pod.

Bezplatné štúdium

Našim uchádzačom a študentom poskytujeme bezplatné štúdium pre všetky naše štúdijné odbory. 

Individuálny prístup

Pomôžeme ti rozvíjať tvoj talent a zručnosti. Dáme ti priestor na vlastnú originálnu tvorbu.

Moderné technológie

Snažíme sa držať krok s dobou! Naučiš pracovať s najmodernejšími technológiami.

O škole

“Škola s pevnými základmi, kde výchova a vzdelávanie mladých ľudí súvisí s rozvojom talentu, s vnímaním umeleckých hodnôt, krásy a etiky a poznávaním historických koreňov ľudstva”. 

Štúdijné odbory

Propagačná grafika

Absolvent študijného odboru je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako grafik v oblasti reklamy, grafického dizajnu, najmä v reklamných agentúrach, firmách a inštitúciách.

Fotografický dizajn

Štúdium umožňuje uplatniť sa v oblasti úžitkovej fotografie, ale aj v oblasti videotvorby, grafického dizajnu a tvorivého i realizačného procesu komunikačných technológií.

Animovaná tvorba

Absolvent študijného odboru je schopný samostatne vykonávať profesiu audiovizuálneho tvorcu v mediálnej a filmovej sfére s presahom do internetových a reklamných médií.

Propagačné výtvarníctvo

Absolvent študijného odboru 8260 6 propagačné výtvarníctvo je kreatívny pracovník, v oblasti výtvarnej propagácie, navrhuje a rieši interiér a exteriér architektúry v plošnom a priestorovom preveden

Aktuality

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na Súkromnej strednej umeleckej škole na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 12.4.2018 v čase od 8,00 hod. do 15,30 hod.v riaditeľni školy (2. poschodie). Na zápis sa dostaví zákonný zástupca žiaka so zápisným lístkom, ktorý mu vydá základná škola, ktorú žiak navštevuje. Poplatok za zápis je 60,- eur, tento môže zákonný zástupca zaplatiť účet školy  IBAN: SK 460 900 0000 0004  01911 788  alebo v deň zápisu do pokladne školy, školné za štúdium sa neplatí.

Vernisáž výstavy žiackych prác

Srdečne Vás pozývame na VERNISÁŽ VÝSTAVY ŽIACKYCH PRÁC, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 5. apríla 2018 o 14:00 h. v priestoroch STAREJ RADNICE mesta Zvolen.

Výstava potrvá do 27. apríla 2018

Oznam!

Dňa 13.3.2018 sa prípravné kurzy na prijímacie skúšky nekonajú z dôvodu písomných maturitných skúšok.

Páči sa ti naša škola?

Máš nejaké otázky? Neváhaj a napíš nám!