Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene

#FOTOGRAFICKÝ DIZAJN #ANIMOVANÁ TVORBA #PROPAGAČNÁ GRAFIKA #PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Zaujímavé študijné odbory

Pripravíme ťa na výkon odborných umeleckých činností v oblasti kultúry, umenia, dizajnérstva, reklamy a pod.

Bezplatné štúdium

Našim uchádzačom a študentom poskytujeme bezplatné štúdium pre všetky naše štúdijné odbory. 

Individuálny prístup

Pomôžeme ti rozvíjať tvoj talent a zručnosti. Dáme ti priestor na vlastnú originálnu tvorbu.

Moderné technológie

Snažíme sa držať krok s dobou! Naučiš pracovať s najmodernejšími technológiami.

O škole

“Škola s pevnými základmi, kde výchova a vzdelávanie mladých ľudí súvisí s rozvojom talentu, s vnímaním umeleckých hodnôt, krásy a etiky a poznávaním historických koreňov ľudstva”. 

Štúdijné odbory

Propagačná grafika

Absolvent študijného odboru je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako grafik v oblasti reklamy, grafického dizajnu, najmä v reklamných agentúrach, firmách a inštitúciách.

Fotografický dizajn

Štúdium umožňuje uplatniť sa v oblasti úžitkovej fotografie, ale aj v oblasti videotvorby, grafického dizajnu a tvorivého i realizačného procesu komunikačných technológií.

Animovaná tvorba

Absolvent študijného odboru je schopný samostatne vykonávať profesiu audiovizuálneho tvorcu v mediálnej a filmovej sfére s presahom do internetových a reklamných médií.

Propagačné výtvarníctvo

Absolvent študijného odboru 8260 6 propagačné výtvarníctvo je kreatívny pracovník, v oblasti výtvarnej propagácie, navrhuje a rieši interiér a exteriér architektúry v plošnom a priestorovom preveden

Aktuality

“Úspešní študenti” Študent zo Zvolena získal v Birminghame cenu Mladý fotograf roka

Ešte je len v maturitnom ročníku a už so svojimi prácami zožal viaceré úspechy, ktoré sa nepodarili ani profesionálom. Reč je o Oliverovi Kuklovskom z Banskej Bystrice, ktorý študuje fotografický dizajn na súkromnej umeleckej škole vo Zvolene. So svojimi fotografiami získal už niekoľko prestížnych cien a pracoval na zaujímavých projektoch.

Čítajte viac: https://myzvolen.sme.sk/c/20916375/mlady-slovak-ziskal-v-birminghame-cenu-mlady-fotograf-roka.html#ixzz5UGfQnumM

Dni otvorených dverí

POZÝVAME VŠETKÝCH ŽIAKOV 8. a 9. ROČNÍKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL NA DNI OTVORENÝCH DVERÍ

ktoré sa uskutočnia v 13. – 14. novembra 2018 od 8:00 do 15:30 hod.

Môžete nahliadnuť a tvorivo sa zúčastniť vyučovacieho procesu, osobne si vyskúšať prácu s PC technikou a zistiť, akí ste kreatívni.

Okrem toho získate:

Informácie o možnostiach štúdia v študijných odboroch:

1. Propagačná grafika
2. Propagačné výtvarníctvo
3. Animovaná tvorba
4. Fotografický dizajn
5. Odevný dizajn (otvára sa v prípade záujmu)

Informácie o talentových skúškach na školský rok 2019/2020 Prehliadka vybraných priestorov školy.

 

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Ing. Hriňová Mariana

riaditeľka

Panel Story

STE TVORIVÍ, RADI KRESLÍTE, MAĽUJETE, TVORÍTE V GRAFICKÝCH PROGRAMOCH, FOTOGRAFUJETE ALEBO CHCETE OVLÁDAŤ TECHNIKU VÝROBY KRÁTKYCH FILMOV?

Radi Vás uvítame na podujatí PANEL STORY 23. OKTOBRA 2018 o 8:00 HOD. v priestoroch Súkromnej strednej umeleckej školy.

Pripravili sme pre vás tematické workshopy zamerané na maľbu, klasickú grafiku, alternatívne grafické techniky, modelovanie, videotvorbu a pod., kde si môžete vyskúšať prácu s profesionálnymi fotoaparátmi a kamerou.

Na workshop si prinesiete nasledovné výtvarné pomôcky:

uhlík (prípadne rudku), mäkké ceruzky, pastelky, vodové
a temperové farby, pracovný plášť (iný ochranný odev).
Najlepšie práce ocení odborná komisia a budú zverejnené na stránke školy.

Srdečne Vás pozývame!

Ing. Hriňová Mariana

riaditeľka SSUŠ Zvolen

 

Prihláška PANEL STORY

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na Súkromnej strednej umeleckej škole na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 12.4.2018 v čase od 8,00 hod. do 15,30 hod.v riaditeľni školy (2. poschodie). Na zápis sa dostaví zákonný zástupca žiaka so zápisným lístkom, ktorý mu vydá základná škola, ktorú žiak navštevuje. Poplatok za zápis je 60,- eur, tento môže zákonný zástupca zaplatiť účet školy  IBAN: SK 460 900 0000 0004  01911 788  alebo v deň zápisu do pokladne školy, školné za štúdium sa neplatí.

Páči sa ti naša škola?

Máš nejaké otázky? Neváhaj a napíš nám!