Zaujímavé študijné odbory

Pripravíme ťa na výkon odborných umeleckých činností v oblasti kultúry, umenia, dizajnérstva, reklamy a pod.

Individuálny prístup

Pomôžeme ti rozvíjať tvoj talent a zručnosti. Dáme ti priestor na vlastnú originálnu tvorbu.

Moderné technológie

Snažíme sa držať krok s dobou! Naučíš sa pracovať s najmodernejšími technológiami.

O škole

„Škola s pevnými základmi, kde výchova a vzdelávanie mladých ľudí súvisí s rozvojom talentu, s vnímaním umeleckých hodnôt, krásy a etiky a poznávaním historických koreňov ľudstva“.

Štúdijné odbory

Grafický dizajn

Absolvent študijného odboru je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako grafik v oblasti reklamy, grafického dizajnu, najmä v reklamných agentúrach, firmách a inštitúciách.

Fotografický dizajn

Štúdium umožňuje uplatniť sa v oblasti úžitkovej fotografie, ale aj v oblasti videotvorby, grafického dizajnu a tvorivého i realizačného procesu komunikačných technológií.

Animovaná tvorba

Absolvent študijného odboru je schopný samostatne vykonávať profesiu audiovizuálneho tvorcu v mediálnej a filmovej sfére s presahom do internetových a reklamných médií.

Propagačné výtvarníctvo

Absolvent študijného odboru propagačné výtvarníctvo dokáže poskytovať profesionálne služby v oblasti výtvarnej propagácie, navrhuje a rieši interiérový dizajn a architektonickú tvorbu v plošnom a priestorovom prevedení, orientuje sa v oblasti voľného umenia a tvorby zameranej na propagáciu pri výtvarnej a architektonickej  realizácii priestoru.

Aktuality

Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2023/2024

Termíny prijímacích skúšok: termín: 2. máj 2023 termín: Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na školevykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne (11. máj 2023) na nenaplnený počet miest. Prijímacie skúšky sa vykonávajú v...

Viťazi Panel Story 2022 !!

AHOJTE 8-MACI a 9-TACI Radi Vás uvítame na podujatí PANEL STORY 20. októbra 2022 o 8:00 hod.v priestoroch Súkromnej školy umeleckého priemyslu. Ste tvoriví, radi kreslíte, maľujete, tvoríte v grafických programoch, fotografujete alebo chcete ovládať techniku výroby...

!!! STRAVOVANIE PO NOVOM – dôležité !!!

Informácie pre záujemcov o stravovanie v šk. r. 2022/2023 z dôvodu zmeny dodávateľa stravy: Vyplniť prihlášku na stravovanie a objednávanie cez internet, vzor tlačiva v príloheNaskenovanú prihlášku zaslať na...

Páči sa ti naša škola?

Máš nejaké otázky? Neváhaj a napíš nám!