Krajská knižnica Ľudovíta Štúra a Súkromná škola umeleckého priemyslu vo Zvolene Vás pozývajú na výstavu maturitných prác žiakov SŠUP vo Zvolene, odboru Fotografický dizajn. V študovni krajskej knižnice ul. Ľ. Štúra 5, Zvolen.

Výstava potrvá od 2.5 – 31.5.2024

Vernisáž výstavy bude 13.5.2024 o 15:00