Takmer 150 prihlásených žiakov z 26 škôl súťažilo v kategóriách, ako napríklad spravodajstvo, publicistika, strih, kamera, ale aj videoklip, či animovaný alebo hraný film. Výsledky súťaže vyhlásili 

v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave.

CENA MINISTRA ŠKOLSTVA

Celoslovenská súťaž Zlatá klapka v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže pozná víťazov 12. ročníka.

Hlavnú cenu – Cenu ministra  školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky získal kolektív žiakov zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu vo Zvolene za sériu animovaných filmov o  slovenských osobnostiach. Odborná porota ocenila formu krátkych animovaných filmov, ktorá podľa nej umožnila mladým tvorcom podať informácie o vybratých osobnostiach nie len faktograficky, ale aj vlastným umeleckým stvárnením. Predsedníčka poroty Petra Kolevská dodala: „ Úroveň jednotlivých príspevkov je prísľubom, že slovenská animovaná tvorba môže počítať s prílevom nových, talentovaných profesionálov.“

CENA ANIMOVANÝ FILM

Barbora Gajdošová – Súkromná škola umeleckého priemyslu Zvolen – Kométa

CENA NÁMET

Barbora Gajdošová – Súkromná škola umeleckého priemyslu Zvolen – Kométa

Všetky videá nájdete v našej galérií