Erasmus+ 2022

Digitálna a umelecká propagácia výrobkov

Pracovný program

Program sa odvíja od pracovných aktivít, ktoré sme dopredu dohodli s vedením cieľových podnikov. Žiaci budú do firiem rozdelení po dvojiciach alebo trojiciach, ale pracovať budú samostatne na vlastných úlohách.


Pracovný čas začne
o deviatej hodine ráno a skončí o 4 hodine popoludní, pričom zahŕňa aj pauzu na obed. Žiakov do podnikov rozvezie zamestnanec partnerskej organizácie. Žiaci sa budú zúčastňovať porád a plánovania, od svojho mentora prevezmú úlohy a samostatne sa im budú venovať. Práca vo firmách je tímová, postupne im budú pridelené rôznorodé úlohy. Väčšina úloh sa bude odvíjať od konkrétnych zákaziek danej firmy, ale stanovili sme zoznam aktivít, ktoré by mali žiaci v priebehu mesiaca zvládnuť. Pre vykonávanie a hodnotenie sme vybrali také aktivity, s ktorými sa v teoretickej rovine žiaci zoznámili už počas štúdia. Ide o našu druhú skúsenosť z týmito firmami. Rozdiel oproti školskému prostrediu a slovenským firmám nebude v obsahu týchto aktivít, ale vo zvolených postupoch. Medzinárodné prostredie a vzdelanie členov pracovného tímu na portugalských, španielskych, francúzskych a brazílskych školách bude dostatočným prínosom v oblasti estetiky, kreativity, techniky a použitých technológií, pretože človek sa najviac naučí od ľudí, s ktorými pracuje. Aktivity na seba nadväzujú a sú rozdelené do 4 blokov. 

Na stiahnutie:

Pracovný program a výstupy PDF

Článok do novín

Harmonogram rozvrh workshopu – elementárna práca s camerou obscurou

Workshop Plzeň – program