Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2023/2024

Termíny prijímacích skúšok: termín: 2. máj 2023 termín: Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na školevykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne (11. máj 2023) na nenaplnený počet miest. Prijímacie skúšky sa vykonávajú v...

Viťazi Panel Story 2022 !!

AHOJTE 8-MACI a 9-TACI Radi Vás uvítame na podujatí PANEL STORY 20. októbra 2022 o 8:00 hod.v priestoroch Súkromnej školy umeleckého priemyslu. Ste tvoriví, radi kreslíte, maľujete, tvoríte v grafických programoch, fotografujete alebo chcete ovládať techniku výroby...

!!! STRAVOVANIE PO NOVOM – dôležité !!!

Informácie pre záujemcov o stravovanie v šk. r. 2022/2023 z dôvodu zmeny dodávateľa stravy: Vyplniť prihlášku na stravovanie a objednávanie cez internet, vzor tlačiva v príloheNaskenovanú prihlášku zaslať na...

Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023

Oznamujeme, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. septembra o 8.30 hodine na školskom dvore. Podľa  rozhodnutia ministra žiaci pri prvom nástupe do školy žiaci predkladajú triednym učiteľom...