Výchovný poradca

Aké sú úlohy výchovného poradcu na škole?

Úlohy informačné:

poskytuje pomoc pri riešení otázok, ktoré sa týkajú študijných, profesijných, poradenských informácií pre žiakov, rodičov, pedagógov.

Úlohy odborno-metodické:

ide o poskytovanie odborných rád a metodickej pomoci triednym učiteľom, ostatným vyučujúcim,

Úlohy diagnostické:

v týchto súvislostiach ide o presadzovanie a realizáciu metód pedagogickej diagnostiky, metód usmerňovania profesijného vývinu, metód prístupu k problémovým žiakom a pod.

Úlohy poradenské:

ide o poradenskú pomoc a rady poskytované žiakom, rodičom a pedagógom pri riešení individuálnych problémov žiakov / osobnostných, študijných, profesijných / .

Výchovnou poradkyňou na našej škole je Mgr. Ivica Laurincová, ktorá Vám poskytne pomoc alebo radu týkajúcu sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

}

Konzultačné hodiny

piatok 8.00- 12.00             

/ odporúčam vopred si dohodnúť termín stretnutia /

Kontakt:

mobil: 0907 093 206
e-mail: ilaurincova@post.sk

Poznáte?

www.cpppapzvolen.webnode.sk
pre tretiakov a štvrtákov / aj ich rodičov /, ktorí sa rozhodujú, kam na vysokú školu: www.eduworld.sk
VŠ v Českej republike: www.vysokoskolak.cz/prohlizeni/Seznam.aspx

Teším sa na dobrú spoluprácu s Vami

Výchovná poradkyňa