FAQ

10 najčastejšie kladených otázok ohľadne štúdia na SŠUP vo Zvolene

 1. Aké štúdium poskytuje Vaša škola?
  Štúdium je umeleckého charakteru, štvorročné ukončené maturitnou skúškou.
 2. Aké študijné odbory sa v škole vyučujú?
  Grafický dizajn, propagačné výtvarníctvo, animovaná tvorba, fotografický dizajn, v prípade
  dostatočného záujmu žiakov o štúdium, vieme otvoriť aj odbor odevný dizajn.
 3. Kde sa dozvieme kritériá na prijímacie skúšky a z akých predmetov pozostávajú?
  Kritériá zverejníme do konca decembra na stránke www.ssuszv.sk, na skúške sa overuje
  talent žiaka prostredníctvom výtvarných techník a záujmu o fotografovanie a iné mediálne
  techniky.
 4. Kedy sa budú konať prijímacie skúšky?
  Začiatkom mája budúceho roku, konkrétny termín ešte zverejníme na našej www. stránke.
 5. Kde sa nachádza budova školy?
  Budovu školy nájdete na Môťovskej ceste (nie ulici!), v juhovýchodnej časti Zvolena, pri
  výpadovke smerom na Lučenec, Detvu. Osvedčeným orientačným bodom je pumpa OMW,
  na ľavej strane cesty ak idete smerom od Zvolena, zabočíte pred ňou doľava na most cez
  rieku Slatinu a odtiaľ doprava popri rieke cca 200m.
 6. Aká je dostupnosť autobusmi?
  MHD stojí priamo na Lučeneckej ceste neďaleko čerpacej stanice Shell, stoja tam všetky
  autobusy smerujúce na Sekier, Lipovec, Môťovú a pod.
 7. Je štúdium spoplatnené?
  Áno, mesačne sa platí finančný príspevok 30,- eur počas celého školského roka. Úspešní žiaci
  majú poplatok odpustený.
 8. Má škola internát?
  Škola nemá vlastný internát, ale s ubytovaním žiakov nie je problém. Žiaci sú ubytovaní
  v spoločnom školskom internáte na Švermovej ulici alebo na ŠI SOŠ drevárskej vo Zvolene.
  Ubytovanie si vyberá zákonný zástupca žiaka.
 9. Kde sa môžu žiaci naobedovať v čase obedňajšej prestávky?
  Škola má vlastnú výdajnú jedáleň priamo v budove. Obed pozostáva z polievky, hlavného
  jedla, nápoja a popríp. ešte z ovocia a mliečnych výrobkov.
 10. Aké je uplatnenie absolventov na trhu práce?
  Z analýz MŠVVaŠ SR a iných zdrojov sa uplatňujú naši absolventi veľmi dobre. Sú prijímaní na
  vysoké školy umeleckého charakteru, ale aj iné, ktoré súvisia s orientáciou štúdia. Mnohí
  ostávajú pracovať v odboroch, ktoré si zvolili (bližšie informácie získate v samotných
  prezentáciách) .