Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene

#FOTOGRAFICKÝ DIZAJN #ANIMOVANÁ TVORBA #PROPAGAČNÁ GRAFIKA #PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Zaujímavé študijné odbory

Pripravíme ťa na výkon odborných umeleckých činností v oblasti kultúry, umenia, dizajnérstva, reklamy a pod.

Bezplatné štúdium

Našim uchádzačom a študentom poskytujeme bezplatné štúdium pre všetky naše štúdijné odbory. 

Individuálny prístup

Pomôžeme ti rozvíjať tvoj talent a zručnosti. Dáme ti priestor na vlastnú originálnu tvorbu.

Moderné technológie

Snažíme sa držať krok s dobou! Naučiš pracovať s najmodernejšími technológiami.

O škole

„Škola s pevnými základmi, kde výchova a vzdelávanie mladých ľudí súvisí s rozvojom talentu, s vnímaním umeleckých hodnôt, krásy a etiky a poznávaním historických koreňov ľudstva“. 

Štúdijné odbory

Propagačná grafika

Absolvent študijného odboru je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako grafik v oblasti reklamy, grafického dizajnu, najmä v reklamných agentúrach, firmách a inštitúciách.

Fotografický dizajn

Štúdium umožňuje uplatniť sa v oblasti úžitkovej fotografie, ale aj v oblasti videotvorby, grafického dizajnu a tvorivého i realizačného procesu komunikačných technológií.

Animovaná tvorba

Absolvent študijného odboru je schopný samostatne vykonávať profesiu audiovizuálneho tvorcu v mediálnej a filmovej sfére s presahom do internetových a reklamných médií.

Propagačné výtvarníctvo

Absolvent študijného odboru 8260 6 propagačné výtvarníctvo je kreatívny pracovník, v oblasti výtvarnej propagácie, navrhuje a rieši interiér a exteriér architektúry v plošnom a priestorovom preveden

Aktuality

Panel Story 2017

STE TVORIVÍ, RADI KRESLÍTE, MAĽUJETE, TVORÍTE V GRAFICKÝCH PROGRAMOCH, FOTOGRAFUJETE ALEBO CHCETE OVLADÁŤ TECHNIKU VÝROBY KRÁTKYCH FILMOV?

Radi Vás uvítame na podujatí PANEL STORY 

KEDY A KDE?

20. OKTOBRA 2017 o 9:00 HOD. v priestoroch Súkromnej strednej umeleckej školy.

Srdečne Vás pozývame!

Ing. Hriňová Mariana

riaditeľka SSUŠ Zvolen

Prihlášku si môžete stiahnuť tu!

Slávnostné otvorenie školského roku

Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 o 8.30 hod. pred školou (v prípade nepriaznivého počasia v triedach).

2.kolo talentových skúšok

Dňa 23.5.2017 sa bude konať druhé kolo talentových skúšok. Kritéria ostávajú tie isté ako v prvom kole.

Páči sa ti naša škola?

Máš nejaké otázky? Neváhaj a napíš nám!