Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene

#FOTOGRAFICKÝ DIZAJN #ANIMOVANÁ TVORBA #PROPAGAČNÁ GRAFIKA #PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Zaujímavé študijné odbory

Pripravíme ťa na výkon odborných umeleckých činností v oblasti kultúry, umenia, dizajnérstva, reklamy a pod.

Bezplatné štúdium

Našim uchádzačom a študentom poskytujeme bezplatné štúdium pre všetky naše štúdijné odbory. 

Individuálny prístup

Pomôžeme ti rozvíjať tvoj talent a zručnosti. Dáme ti priestor na vlastnú originálnu tvorbu.

Moderné technológie

Snažíme sa držať krok s dobou! Naučiš pracovať s najmodernejšími technológiami.

O škole

„Škola s pevnými základmi, kde výchova a vzdelávanie mladých ľudí súvisí s rozvojom talentu, s vnímaním umeleckých hodnôt, krásy a etiky a poznávaním historických koreňov ľudstva“. 

Štúdijné odbory

Propagačná grafika

Absolvent študijného odboru je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako grafik v oblasti reklamy, grafického dizajnu, najmä v reklamných agentúrach, firmách a inštitúciách.

Fotografický dizajn

Štúdium umožňuje uplatniť sa v oblasti úžitkovej fotografie, ale aj v oblasti videotvorby, grafického dizajnu a tvorivého i realizačného procesu komunikačných technológií.

Animovaná tvorba

Absolvent študijného odboru je schopný samostatne vykonávať profesiu audiovizuálneho tvorcu v mediálnej a filmovej sfére s presahom do internetových a reklamných médií.

Propagačné výtvarníctvo

Absolvent študijného odboru 8260 6 propagačné výtvarníctvo je kreatívny pracovník, v oblasti výtvarnej propagácie, navrhuje a rieši interiér a exteriér architektúry v plošnom a priestorovom preveden

Aktuality

Dôležité!!!

Prípravy na talentové skúšky sa v utorok dňa 30.1.2018 nekonajú z vážnych rodinných dôvodov učiteľa a  v piatok 2.2.2018 z dôvodu polročných prázdnin.

Výstava „Študentský ateliér“

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA A SSUŠ ZVOLEN Vás pozývajú na výstavu prác žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene.

kedy: 8.február – 2.marec 2018

kde:  átrium Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Oznam!

v piatok 26.1.2018 nebude prípravný kurz z dôvodu polročnej klasifikačnej porady!

Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2018/2019

Termíny talentových skúšok:

1. kolo: 26. 3.2018

2. kolo: Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest (prihlášku zaslať do konca mája 2018).

 

Prípravné kurzy na prijímacie konanie sa začínajú od 15.1.2018 v týchto dňoch:
PONDELOK  od 13,30 hod. – 15,30 hod.
UTOROK       od 14,30 hod. – 16,00 hod.
PIATOK.         od 13,30 hod. – 15,00 hod.
Konzultácie pre fotografov budú v pondelok od 14,30 hod. do 16,00 hod. v školskom fotoateliéri.

 

Páči sa ti naša škola?

Máš nejaké otázky? Neváhaj a napíš nám!