• Záujemcovia o prípravné kurzy sa môžu prihlásiť na jednotlivé termíny formou emailu: [email protected]
  • Každý účastník sa môže prihlásiť maximálne na 3 termíny. V prípade, že bude konkrétny termín plný, dostane záujemca ponuku na iný termín.
  • Prihlasovať sa na termíny je možné do 4. marca.
  • Prípravné kurzy sú spoplatnené sumou 20€ v hotovosti, bez ohľadu na počet prihlásených termínov, ktorú účastník uhradí priamo vedúcemu kurzu. Účastníci prípravných kurzov si so sebou prinesú: biely alebo hnedý baliaci papier – formát A/2, mäkké ceruzy B3 – B8, papierovú lepiacu pásku, plastickú gumu. Vysvetlivky: A1 – veľký ateliér