Zápis prijatých žiakov na školský rok 2019/2020 sa bude konať 26.4.2019 od 9,00 do 15,30 hod. hod. v riaditeľni školy.

K zápisu si prineste zápisný lístok zo základnej školy, zápisné v sume 60,- eur môžete uhradiť priamo do pokladne alebo na účet školy v tvare IBAN:   SK46 0900 0000 0004 0191 1788