1.miesto PAVLÍKOVÁ Diana ZŠ s MŠ, J. Bakossa, Banská Bystrica
1.miesto KRIŠTOFEK Artur ZŠ, Golianova 8, Banská Bystrica

2.miesto PAROBEK Samuel ZŠ, Spojová 14, Banská Bystrica
3.miesto FILKUSOVÁ Gréta ZŠ s MŠ, Školská 27, Pliešovce


3.miesto NIKLOVÁ Sára ZŠ, Spojová 14, Banská Bystrica