Informácie pre záujemcov o ubytovani

Školský internát
Ul. J. Švermu 1736/14
960 78 Zvolen

www.skinternatzv.sk
e-mail: sekretariat@skinternatzv.sk
telefón: 045/533 42 07

Žiadosť o prijatie do Školského internátu nájdete na stránke
https://www.skinternatzv.sk/dokumenty.

Vyplnené prihlášky posielajte do 15.06.2020 na e-mailovú adresu
sekretariat@skinternatzv.sk.


Rozhodnutie o prijatí a informácie o začiatku školského roku a ubytovaní Vám zašleme na váš e-mail do 30.06.2020.

Ing. Katarína Vričanová, v.r.

riaditeľka školského internátu