Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov prijatých na štúdium na SSUŠ v školskom roku 2016/2017, srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v priestoroch Súkromnej strednej umeleckej školy dňa 28. júna 2016 o 15,00 hod.