Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen

pozýva všetkých žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl

na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v utorok 14. a v stredu 15. novembra 2017 od 8:00 – 15:30 hodiny.

Môžete nahliadnuť a tvorivo sa zúčastniť vyučovacieho procesu, osobne si vyskúšať prácu s PC technikou a zistiť, akí ste kreatívni.

Okrem toho získate:

Informácie o možnostiach štúdia v študijných odboroch:

1. Propagačná grafika

2. Propagačné výtvarníctvo

3. Animovaná tvorba

4. Fotografický dizajn

5. Odevný dizajn (otvára sa v prípade záujmu)

 

  • Informácie o talentových skúškach na školský rok 2018/2019
  • Prehliadka vybraných priestorov školy

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!