Prípravný kurz p.uč. Mgr.art. Pauly Pšenkovej Hutníkovej sa dňa 25.3.2019 ruší!