Dňa 13.3.2018 sa prípravné kurzy na prijímacie skúšky nekonajú z dôvodu písomných maturitných skúšok.