Pozývame Vás na vôbec prvú online Burzu stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj bude od stredy 9. februára realizovať historicky prvú Burzu stredných škôl. Počas dvoch týždňov sa tu postupne predstaví viac ako 80 škôl formou video-vizitky i živého video-rozhovoru so záujemcami o štúdium.

Burza sa bude konať v online priestore, na YouTube kanáli Idem na strednú.

https://www.youtube.com/channel/UC0ZysZdPI3s-902O8E1z8wA

Prebiehať bude v pracovných dňoch od stredy 9. februára do piatku 18. februára vždy v čase od 15:30 do 18:00. Samotná Burza dá priestor viac ako 80 stredným školám, rozdeleným do jednotlivých dní podľa okresov.

Na každý deň je naplánovaných priemerne desať škôl, ktoré sa predstavia nielen video-vizitkou, ale záujemcovia budú mať možnosť spojiť sa so zástupcami škôl aj prostredníctvom živého video-rozhovoru prostredníctvom platforiem Zoom, Google Meet, alebo Teams. Presný rozpis bude zverejnený na webe www.idemnastrednu.sk aj na Facebooku.

SŠUP bude prezentovať školu v čase od 16,40 do 16,50 hod

Prezentácia našej školy

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164, 960 01 Zvolen

predstavuje štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou v študijných odboroch:

  • Propagačné výtvarníctvo
  • Grafický dizajn
  • Animovaná tvorba
  • Fotografický dizajn
  • Odevný dizajn

Propagačné výtvarníctvo:

Štúdium spočíva v osvojení si vedomostí  z oblasti výtvarných a grafických  techník, navrhovania, tvorivej realizácie produktu a vo využívaní znalostí  písma, ako i ovládania a využívania počítačovej grafiky. Žiaci si prehlbujú zručnosti v tradičnej kresbe a maľbe, grafických technikách, vytvárajú reklamné banery, ilustrácie, plagáty, bilboardy, knižný dizajn, typografiu, letáky, vizitky, knihy, etikety, obaly, venujú sa úprave fotografií, 3D navrhovaniu interiérového dizajnu a pod.  

Grafický dizajn:

žiaci realizujú rôzne mediálne produkty a propagačné materiály od tvorby loga, všetkých druhov publikácii, tvorbu kompletného firemného dizajnu a reklamných kampaní. Odborná príprava spočíva v osvojení si vedomostí  z oblasti grafických techník, navrhovania, tvorivej realizácie produktu a vo využívaní znalostí  písma, ako i ovládania a využívania počítačovej grafiky. 

Fotografický dizajn:

okrem teoretickému prehľadu sa žiaci sa venujú rozvoju viacerých praktických zručností v
tradičnej a digitálnej kresbe, maľbe, klasickej a digitálnej fotografii, videu, dokumentárnej, klasickej a digitálnej fotografii, portrétnej, módnej, produktovej fotografii, počítačovej postprodukcii obrazu, fotoilustráciám, plagátom, bilbordom, printovej aj digitálnej reklame, katalógom, brožúram, úprave a retušovaniu fotografii.

Animovaná tvorba:

Žiaci sa venujú rozvoju viacerých praktických zručností v tradičnej a digitálnej kresbe, maľbe, modelovaní, tvorbe rekvizít, 2D a 3D animácii, tvorbe a postprodukcii audiovizuálneho diela, tvorbe reklamných spotov, tvorbe banerov a animovaných prvkov v internetovom prostredí, tvorbe vizuálnych a zvukových efektov, tvorbe scenárov a storybordov.

V školskom roku 2022/2023 sa štúdium v študijnom odbore Odevný dizajn neotvára.

     Kritériá na prijímacie skúšky škola zverejnila  svojej webovej stránke www.ssuszv.sk, na prijímacej skúške sa overuje talent žiaka prostredníctvom výtvarných, grafických techník a záujmu o fotografovanie a iné mediálne a audiovizuálne  techniky.

Termín konania talentových skúšok je 4. mája 2022. Pred ich realizáciou organizuje  škola  prípravné kurzy pre záujemcov o štúdium.

     Na základe overenia talentu môžu na škole študovať aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Záleží od druhu postihnutia tak, aby boli schopní vykonávať činnosti vyžadované školským vzdelávacím programom.

     Možno Vás zaujíma uplatnenie absolventov:

z analýz MŠVVaŠ SR a iných zdrojov (Úrady práce, zamestnávatelia) sa absolventi školy adaptujú na trhu práce veľmi dobre. Sú prijímaní na vysoké školy umeleckého charakteru, ale aj iné, ktoré súvisia s orientáciou štúdia. Mnohí ostávajú pracovať v odboroch, ktoré si zvolili (bližšie informácie získate v samotných prezentáciách.

     Ostatné info:

  1. Budovu školy nájdete na Môťovskej ceste (nie ulici!), v juhovýchodnej časti Zvolena, pri výpadovke smerom na Lučenec, Detvu. Osvedčeným orientačným bodom je pumpa OMW.
  2. Škola nemá vlastný internát, ale s ubytovaním žiakov nie je problém. Žiaci sú ubytovaní v spoločnom školskom internáte na Švermovej ulici alebo na ŠI SOŠ drevárskej vo Zvolene. Ubytovanie si vyberá zákonný zástupca žiaka.
  3. Škola má vlastnú výdajnú jedáleň priamo v budove. 
  4. Štúdium je spoplatnené, mesačne sa platí finančný príspevok 30,- eur počas celého školského roka. Úspešní žiaci majú poplatok odpustený.