Termíny talentových skúšok:

1. kolo: 23. 3.2020
2. kolo: Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole
vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest (prihlášku zaslať do konca mája 2020).

AKTUALIZOVANÉ