Ceny udelili 23. 3. 2021 počas slávnostného webgalavečera, ktorého organizátorom bola ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej 15 v Bratislave.

Víťazné príspevky Zlatá klapka 2021 – 1.miesto

KATEGÓRIA – SOŠ HUDOBNÝ VIDEOKLIP 15 – 19 r.

názov filmu: It’s Getting Complicated – Alžbeta Štrbová SŠUP Zvolen

KATEGÓRIA – SOŠ ANIMOVANÝ FILM 

názov filmu: Story of a girl – Chen Jia Hui SŠUP Zvolen