Výtvarná súťaž PANEL STORY

s podtitulom ZELENÝ SVET – DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT vyhlásenie súťaže: 5. 10. 2021 uzávierka zasielania výtvarných prác: 26. 11. 2021 vyhodnotenie výtvarných prác: do 30. 11. 2021 vyhlásenie výsledkov súťaže: 3. 12. 2021 POPIS SÚŤAŽESúťaž PANEL STORY má dlhoročnú...

Kariéra (Fotografický dizajn)

Súkromná škola umeleckého priemyslu vo Zvolene  prijme do pracovného pomeru  učiteľa odborných umeleckých predmetov orientovaných na študijný odbor fotografický dizajn. Kvalifikačné predpoklady Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, resp.vysokoškolské...