Víťazi – Panel Story 2020/2021

1.miesto PAVLÍKOVÁ Diana ZŠ s MŠ, J. Bakossa, Banská Bystrica1.miesto KRIŠTOFEK Artur ZŠ, Golianova 8, Banská Bystrica 2.miesto PAROBEK Samuel ZŠ, Spojová 14, Banská Bystrica3.miesto FILKUSOVÁ Gréta ZŠ s MŠ, Školská 27, Pliešovce 3.miesto NIKLOVÁ Sára ZŠ,...