Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021

Termíny talentových skúšok: 1. kolo: 23. 3.20202. kolo: Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na školevykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest (prihlášku zaslať do konca mája 2020). AKTUALIZOVANÉ...
Školský internát

Školský internát

Informácie pre záujemcov o ubytovani Školský internát Ul. J. Švermu 1736/14960 78 Zvolenwww.skinternatzv.ske-mail: sekretariat@skinternatzv.sktelefón: 045/533 42 07Žiadosť o prijatie do Školského internátu nájdete na...

OZNAM!!

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje sa dochádzka do škôl období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Žiaci sú...