Súkromná škola umeleckého priemyslu vyhlasuje výtvarnú súťaž “PANEL STORY” s podtitulom “SÚČASNÝ SVET – MIESTO PRE ŽIVOT”