Súkromná škola umeleckého priemyslu vyhlasuje výtvarnú súťaž „PANEL STORY“ s podtitulom „SÚČASNÝ SVET – MIESTO PRE ŽIVOT“