V rámci projektu „Upracme Slovensko“ organizuje Súkromná škola umeleckého priemyslu

Upratovanie okolia školy

V obci Zvolen
Kedy: 21. apríl, 2023, 8:00 – 12:00 hod.


Miesto stretnutia:
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164, Zvolen


Popis:
Žiaci školy upracú okolie rieky Slatinky od pumpy OMW po Nižovec, popri tom aj okolie školy a blízkeho mosta cez Slatinku. Aktívne sa zapoja aj učitelia.