Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 o 8.30 hod. pred školou (v prípade nepriaznivého počasia v triedach).