Oznamujeme, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční pondelok 5. septembra o 8.30 hodine na školskom dvore.

Podľa  rozhodnutia ministra žiaci pri prvom nástupe do školy žiaci predkladajú triednym učiteľom vyplnené a podpísané „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu : Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti..pdf

Žiak je povinný priniesť vyhlásenie už  podpísané zákonným zástupcom (plnoletý žiak podpisuje sám.)

                                                                              Žiakom i pedagógom prajeme úspešný nový školský rok!