1. miesto

Sedmáková Tatiana, ZŠ, Bzovík

Buda Elisa, ZŠ S.Cambela, Slovenská Ľupča

2. miesto

Tomčala Adam, ZŠ 1, Zvolen

Keková Eva, ZŠ Spojová, Banská Bystrica

3. miesto

Špuntová Simona, ZŠ A.H.Škultétyho, Veľký Krtíš

Farbiaková Martina, ZŠ, Nám. Mládeže, Zvolen

Čestné uznanie

Bacík Richard, ZŠ S.Cambela, Slovenská Ľupča

Tölggesiová Juliana, ZŠ, Jilemnického, Zvolen

Cena útechy

Žiaková Kristína, ZUŠ, Školská 2643, Hriňová