dňa  5.3.2020 nebude z dôvodu PN vyučujúcej prípravný kurz na prijímacie skúšky.