Termíny prijímacích skúšok:

  1. termín: 29. apríl 2024
  2. termín: Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole
    vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne (máj 2024) na nenaplnený počet miest