Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, 960 01 Z v o l e n

Termíny talentových skúšok:

  1. kolo: 5. 5.2021
  2. kolo: Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole
    vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest.

Obsah talentovej skúšky

Talentové skúšky sa vykonávajú v jeden deň pre všetky študijné odbory. Talentové skúšky pozostávajú z kresby zátišia, prezentácie domácich prác, kreatívnej úlohy a motivačného pohovoru žiaka s členmi prijímacej komisie.