Termíny talentových skúšok:

1. kolo: 26. 3.2018

2. kolo: Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest (prihlášku zaslať do konca mája 2018).

 

Prípravné kurzy na prijímacie konanie sa začínajú od 15.1.2018 v týchto dňoch:
PONDELOK  od 13,30 hod. – 15,30 hod.
UTOROK       od 14,30 hod. – 16,00 hod.
PIATOK.         od 13,30 hod. – 15,00 hod.
Konzultácie pre fotografov budú v pondelok od 14,30 hod. do 16,00 hod. v školskom fotoateliéri.