Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2019/2020:

Termíny talentových skúšok:

1. kolo: 5. apríl 2019

2. kolo: Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest (prihlášku zaslať do konca mája 2019).

Stiahnuť kritériá prijímacích skúšok vo formáte PDF