Pracovný denník

Stážový program Erasmus +

Miesto: Braga, Portugalsko

Názov projektu: Metódy propagácie digitálnych a umeleckých výrobkov

Názov spoločnosti: Agile Methods

Meno študenta: Veronika Môcová, Veronika Kamenská, Viktória Spišiaková

3.Týždeň (2. decembra – 6. decembra 2019)

Úloha: Umelecký dizajn steny pre budovu spoločnosti

Deň 1: Pokračovali sme na našom zadaní z minulého týždňa.

Deň 2: Opäť sme sa vrátil k našim dizajnom na stenu a trochu sa ešte s nimi pohrali.

Deň 3: S niekoľkými posledními úpravami sme dokončili náš návrh na stenu a odovzdali ho nášmu šéfovi.

Deň 4: Rozhodli sme sa urobiť ešte viacej farebných variánt nášho dizajnu nášho dizajnu. Po dohodnutí sa s naším šéfom.

Deň 5: Pokračovali sme v práci na našich alternatívnych dizajnoch.

 

Working Diary 

Erasmus+ Internship Program

Place: Braga, Portugal

Project Title :Methods of Digital and Art Products Promotion

Company’s Name: Agile Methods

Student’s name: Veronika Môcová, Veronika Kamenská, Viktória Spišiaková

2.Week (2nd December – 6th December 2019)

Task: Wall art design for a wall on the company's building

Day 1: We continued working on our task from last week.

Day 2: Again, we worked on our wall art design.

Day 3: With some finishing touches we completed our wall art design and gave it to our
boss.

Day 4: We decided to make some more variants of our design.

Day 5: Continued workin on our alternative designs.