Naša firma mala názov Correntes Criativas. Zaoberá sa grafickým dizajnom a web dizajnom. Naša prvá úloha spočívala v úprave fotografií áut, tak aby bolo možné použiť výslednú verziu fotografií ako propagačný materiál pre firmu Carro à Medida. Ako druhé zadanie sme mali spracovať postavy do kreslenej rozprávky. Najskôr sme návrhy spracovávali ručne v našich skicároch a následne sme sa presunuli do digitálnej verzie, ktorú sme spracovávali v programe adobe illustrator.