Týždeň 1

19.11.

Prvý deň v našej firme sme sa zoznamovali s prostredím. Ukázali nám ako vyzerajú ich karty a čo by sa malo nachádzať na kartách. Potom sme dostali za úlohu navrhnúť a návrhy zhotoviť v programoch. Dostali sme tri témy. Prvá téma bola mäsiarstvo, druhá téma čerpacia stanica a tretia téma lekáreň. Spolu sme začali diskutovať o návrhoch na karty.

20.11.

(Bea) Začala som navrhovať prvé návrhy do skicára.

S Laurou sme sa zhodli na návrhu v ľavo.

(Laura) Tento návrh som postupne začala prerábať v photoshope. Zároveň som Beu naučila pracovať v tomto programe.

21.11

(Laura) Dnes som dokončila obe strany karty na mäsiarstvo.

22.11.

(Bea) Dnes som navrhla daľšie dva návrhy na tému ‘Čerpacia stanica’

(Laura) Ja som dnes navrhla karty na tému lekáreň.

Týždeň 2

25.11. (Laura) Dnes pokračovala v návrhoch na lekáreň.

(Bea) Začala som pracovať na svojom návrhu vo photoshope.

26.11. (Bea) Pokračovala som vo svojom návrhu vo photoshope.

(Laura) Diskutovala som s hlavným dizajnérom kariet našej firmy a dizajne karty na lekáreň.

27.11. (Bea) Začala som vyfarbovať auto na kartu čerpacej stanice.

(Laura) Pomáhala som Bei so zdokonaľovaním sa vo photoshope pri jej návrhu.

28.11. (Bea) Dokončila som vo photoshope auto.

(Laura) Dokončila som návrhy na lekáreň.

29.11. (Laura) S Tiágom som diskutovala o základných pravidlách kariet.

(Bea) Pokračovala som v mojej karte na čerpaciu stanicu na pozadí.

Týžden 3

2.12. 2019

(Bea) Pokračovala som na mojej karte na čerpaciu stanicu. (Laura) Pomáhala som Tiágovi leštiť karty.

(Bea) I continued on my gas station card again. (Laura) I helped Tiago clean the card.

3.12. 2019

(Bea) Dnes som dokončila svoju kartu na čerpaciu stanicu.  (Laura) Kontrolovala som karty a potom ich odoslala Tiágovi.

(Bea) Today I finished my gas station card. (Laura) I was checking the card if there is everything okay and then I sent it to Tiago.

4.12. 2019

(Bea) (Laura) Dostali sme za úlohu poskladať reklamné letáky do obálok. Toto sme skladali celý deň.

(Bea) (Laura) Task for today was to put together posters in envelope. This is what we did for all day.

5.12. 2019

(Bea) (Laura) Obálky ktoré sme včera poskladali sme dnes lepili a pripravovali na odoslanie.

(Bea) (Laura) The envelopes we put together yesterday we glued and prepared them to send.

6.12. 2019

(Bea) (Laura) Tiágo nám dal za úlohu vytvoriť obálku,vizitku a papier do obálky pre Cartoes Virtual.

(Bea) (Laura) Tiago gave us task to design an envelope, visit card and paper for Cartoes Virtual company.