Týždeň 1 19.11. Prvý deň v našej firme sme sa zoznamovali s prostredím. Ukázali nám ako vyzerajú ich karty a čo by sa malo nachádzať na kartách. Potom sme dostali za úlohu navrhnúť a návrhy zhotoviť v programoch. Dostali sme tri témy. Prvá téma bola mäsiarstvo, druhá...