Panel Story

STE TVORIVI, RADI KRESLITE, MALUJETE, TVORITE V GRAFICKYCH PROGRAMOCH, FOTOGRAFUJETE ALEBO CHCETE OVLADAT TECHNIKU VYROBY KRATKYCH FILMOV? Radi Vás uvítame na výtvarnej súťaži „PANEL STORY” 22. OKTOBRA 2019 o 9:00 HOD. v priestoroch Súkromnej školy umeleckého...

Otvorenie školského roku

Oznamujeme , že otvorenie školského roku 2019/2020 sa bude konať dňa 2.septembra 2019 o 8,00 hod. na školskom dvore Súkromnej školy umeleckého priemyslu (Súkromnej strednej umeleckej školy) vo Zvolene. Tešíme sa na Vás!

Meníme názov našej školy

Oznamujeme žiakom, rodičom a ostatnej širokej verejnosti, že podľa § 161gc zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého bola Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská...