Zápis prijatých uchádzačov na štúdium

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na Súkromnej strednej umeleckej škole na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 12.4.2018 v čase od 8,00 hod. do 15,30 hod.v riaditeľni školy (2. poschodie). Na zápis sa dostaví zákonný zástupca žiaka so zápisným lístkom, ktorý mu...

Oznam!

Dňa 13.3.2018 sa prípravné kurzy na prijímacie skúšky nekonajú z dôvodu písomných maturitných skúšok.

Dôležité!!!

Prípravy na talentové skúšky sa v utorok dňa 30.1.2018 nekonajú z vážnych rodinných dôvodov učiteľa a  v piatok 2.2.2018 z dôvodu polročných prázdnin.

Oznam!

v piatok 26.1.2018 nebude prípravný kurz z dôvodu polročnej klasifikačnej porady!