Kritériá prijímacích skúšok 2019/20

Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2019/2020: Termíny talentových skúšok: 1. kolo: 5. apríl 2019 2. kolo: Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet...

Prípravné kurzy

Prípravné kurzy budú prebiehať od 14. januára do 29. marca 2019.  Konkrétne dni upresníme podľa počtu prihlásených žiakov. Žiaci sa môžu prihlásiť...