Kariéra (Fotografický dizajn)

Súkromná škola umeleckého priemyslu vo Zvolene  prijme do pracovného pomeru  učiteľa odborných umeleckých predmetov orientovaných na študijný odbor fotografický dizajn. Kvalifikačné predpoklady Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, resp.vysokoškolské...