Zápis prijatých žiakov šk.r 2019/20

Zápis prijatých žiakov na školský rok 2019/2020 sa bude konať 26.4.2019 od 9,00 do 15,30 hod. hod. v riaditeľni školy. K zápisu si prineste zápisný lístok zo základnej školy, zápisné v sume 60,- eur môžete uhradiť priamo do pokladne alebo na účet školy v tvare IBAN: ...

Oznam!!

Prípravný kurz p.uč. Mgr.art. Pauly Pšenkovej Hutníkovej sa dňa 25.3.2019 ruší!