Oznamy

Výstava OC EUROPA BB

Pozývame vás na výstavu prác našich žiakov v priestoroch OC Európa Banská Bystrica.
Výtava potrvá od 26.9. – 9.10. 2016.

Pozvánka na Dni otvorených dverí

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen pozýva všetkých žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v stredu 7. a vo štvrtok 8. decembra 2016 od 8:00 – 15:30 hodiny.

Môžete nahliadnuť a tvorivo sa zúčastniť vyučovacieho procesu, osobne si vyskúšať prácu s PC technikou a zistiť, akí ste kreatívni.

Okrem toho získate:

Informácie o možnostiach štúdia v študijných odboroch:

1. Propagačná grafika
2. Propagačné výtvarníctvo
3. Animovaná tvorba
4. Fotografický dizajn
5. Odevný dizajn (otvára sa v prípade záujmu)

Informácie o talentových skúškach na školský rok 2017/2018
Prehliadka vybraných priestorov školy

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Výstava v štátnej opere

Pozývame vás na výstavu prác našich žiakov, ktorá je nainštalovaná v priestoroch Štátnej opery v Banskej Bystrici.

Výstava potrvá od 10.9. do 15.10. 2014

Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2017/2018

Termíny talentových skúšok:

1. kolo: 27. 3.2017
2. kolo: Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole
vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest (prihlášku zaslať do konca mája 2017).

Pozvánka na „Panel Story“ 2016

Ste tvoriví,radi kreslíte,maľujete,tvoríte v grafických programoch, fotografujete alebo chcete ovládať techniku výroby krátkych filmov?
Radi vás uvítame na podujatí „PANEL STORY“

Kedy: 22.novembra 2016 o 9:00 hod.
Kde: v priestoroch našej školy

Pripravili sme pre vás tematické workshopy zamerané na maľbu, klasickú grafiku, alternatívne grafické techniky, modelovanie, videotvorbu a pod.,kde si môžete vyskúšať prácu s profesionálnymi fotoaparátmi a kamerou.
Na workshop si prinesiete nasledovné výtvarné pomôcky: uhlík (prípadne rudku), mäkké ceruzky, pastelky, vodové a temperové farby, pracovný plášť (iný ochranný odev).

Najlepšie práce ocení odborná komisia a budú zverejnené na stránke školy. srdečne Vás pozývame!

Ing.Hriňová Mariana
riaditeľka ssuš Zvolen

Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov prijatých na štúdium na SSUŠ v školskom roku 2016/2017, srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v priestoroch Súkromnej strednej umeleckej školy dňa 28. júna 2016 o 15,00 hod.